zbiorniki

Zbiorniki przeznaczone są do przechowywania, magazynowania lub retencji:

-ścieków sanitarnych, komunalnych, ścieków deszczowych,
-wody pitnej
-wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej,
– substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego,
-płynnych odchodów zwierzęcych, zbiorniki RSM, nawozy płynne
-agresywnych ścieków przemysłowych,
-substancji ciekłych wykorzystywanych w biogazowniach,
-innych substancji płynnych(zawierających związki chemiczne, w zakresie których PEHD zachowuje dobrą odporność chemiczną),

Zbiorniki mogę być przeznaczone także do umieszczenia w nich armatury i urządzeń technologicznych oraz innego wyposażenia (schrony).

Zbiorniki mogą stanowić obudowy przepompowni, separatorów, itp.

ZAPRASZAMY