Firma Kingspan to specjaliści w zakresie zarządzania ściekami i systemami odpływowymi, ponad 60 lat doświadczenia w tego typu działalności na całym świecie. Portfolio profuktó przodujących na rynku produktów obejmuje oczyszczalnie ścieków, przepompownie, separatory paliwa i oleju oraz zbiorniki na wodę deszczową.

 

 

 

Innowacyjny, kompaktowy system do oczyszczania ścieków bytowych. Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją, obejmującą monolityczny zbiornik z czterema komorami. Technologia ruchomego, napowietrzanego złoża stanowi rozwinięcie tradycyjnej metody biologicznej, lecz dzięki zastosowaniu aż dwóch stref tlenowych jest bardziej efektywna oraz lepiej radzi sobie ze zmiennym dopływem ścieków.

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient / Biopura

 

 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków BioDisc

Podstawę działania każdego systemu Kingspan BioDisc® stanowi technologia RBC (ang. Rotating Biological Contactor –obrotowe złoże biologiczne). W procesie tym stosuje się dyski polipropylenowe, mocowane w zbiornikach na obrotowym stalowym wale. Wał jest powoli obracany przez motoreduktor o niskim poborze energii. Na dyskach osadzają się bakterie tlenowe występujące w ściekach. W kolejnym etapie zachodzi naturalny rozkład zanieczyszczeń opisany poniżej.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®