NEUTRALIZACJA ZAPACHOWA

Technologie Biothys™ to bardzo wysoka redukcja uciążliwości zapachowych pochodzących z różnych źródeł. Substancjami czynnymi są tu związki hydroksylo-karbonylowe oraz aldehydy, których zadaniem jest neutralizacja związków złowonnych.

Podkreślić należy, że opatentowane przez Biothys™ rozwiązania polegają na trwałej neutralizacji chemicznej związków uciążliwych zapachowo, która nie ogranicza się wyłącznie do ich maskowania czy perfumowania.

System każdorazowo dobierany jest do potrzeb klienta. Stosowanie tej technologii pozwala na osiągnięcie neutralizacji związków złowonnych na poziomie przekraczającym 90%.

f1

Grupy produktowe

Oferowane grupy produktów:

Maty żelowe Biothys Gelactiv®

Gelactiv ® – maty polimerowe zawierające czynne substancje neutralizujące lotne związki chemiczne.

Opatentowana technologia Biothys Gelactiv® oferuje znaczące zmniejszenie uciążliwości zapachów wszelkiego rodzaju, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Powierzchniowo czynne syntetyczne substancje należące do związków hydroksylo-karbonylowych, chemicznie neutralizują związki złowonnne, które następnie ulegają naturalnej degradacji. W zależności od temperatury, wilgotności powietrza, warunków przepływu mata żelowa w sposób ciągły emituje substancje czynne do poddawanego obróbce strumienia powietrza.

Ważne, że jest to trwała forma neutralizacji zapachów w sposób chemiczny, która nie ogranicza się do ich maskowania lub perfumowania. W połączeniu z odpowiednimi technikami aplikowania osiąga się neutralizację zapachów na poziomie przekraczającym 90%.

Rodzaje mat żelowych

 • SHK – do usuwania zapachów siarkowych (przede wszystkim siarkowodoru)
 • NHK – do usuwania zapachów związków azotu ( w szczególności amoniaku)
 • AFG – do usuwania zapachów siarkowych, azotowych, merkaptanów (zalecane na wysypiska, sortownie, hale przeładunkowe )
 • B3 – do usuwania zapachu merkaptanów, siarkowodoru (kompostownie, wysypiska)

Maty BIOTHYS Gelactiv® zawierają w sobie takżę olejki eteryczne, które mają właściwości katalityczne i przyśpieszają rozkład osmogenów (gazy złowonne). W niektórych matach umieszczone są metalowe siatki, które z jednej strony są stabilizatorem maty, a z drugiej dodatkowo katalizatorem reakcji.

Maty dostępne w 4 wymiarach: 280x220x13mm, 220x90x8 mm, 280 x 220x 8mm i 560x20x8mm

Czas technologiczny zużycia mat w zależności od miejsca od 4 do 6 miesięcy.

Usuwanie uciążliwych zapachów z kanalizacji

Dzięki technologii firmy BIOTHYS poprzez prostą instalację wkładu żelowego Gelactiv® SHK lub Gelactiv® NHK w nurcie powietrza wylotowego w szybie kanału osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów z kanalizacji. Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą linki pod włazem studzienki tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału. Przez 24 godziny bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają niezmienny okres oddziaływania wkładu żelowego przez kilka miesięcy. Po zużyciu się wkładu żelowego pozostaje resztka korpusu żelowego oraz wewnętrzna kratka, które można usunąć jako odpad komunalny.

 

f2

Technologia BIOTHYS Gelactiv® zapewnia wysoki poziom działania oraz niskie koszty eksploatacji przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Koszty eksploatacji, jak także wymiany mat dla różnych obiektów rozłożą się w czasie, gdyż każdy obiekt ma inny okres technologicznego zużycia mat. Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń czas technologicznego zużycia się mat w sieci kanalizacyjnej, to 6 -10 miesięcy.

Maty Gelactiv® SHK nie ograniczają wentylacji kanałów ściekowych.

Maty Gelactiv® SHK ograniczają korozję betonu powodowanego przez siarkę.

 

Pobierz informacje dotyczące produktu:

Maty żelowe

Kaseta AirForce I

Kaseta AirForce II

Kaseta AirForce III

Technologia SmellMeister

Technologia SmellMeister G

 

Poznaj przykłady zastosowań:

Wentylacje

Zakład utylizacji odpadów

Kompostownia

Osadniki

Produkcja tworzyw sztucznych

Biogazownia 1

Biogazownia 2

 

Technologia Biothys LagunAir®

Wiele gałęzi przemysłu zmierzyć się z problemem spowodowanym przez cuchnące emanacji wody procesowej w zbiornikach wody stojącej, osadnikach i oczyszczalniach ścieków. Systemy proponowane do tej pory wymagały znaczących inwestycji lub nie gwarantowały konkretnego rozwiązania problemu. Aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, Biothys i jej laboratorium badań i rozwoju, opracowała prosty i genialny sposób, którego skuteczność to nawet 95% definitywnego rozwiązania problemu związanego z przykrymi zapachami. Biothys jest w stanie zapewnić system docelowy, w pełni zautomatyzowany, który gwarantuje całościowe rozwiązanie, respektując otaczające środowisko. System LagunAir® ma zastosowanie we wszystkich rodzajów basenach i zbiornikach, niezależnie od ich wielkości i umiejscowienia.

LagunAir ®

to produkt rozpylany na wodzie. Podczas styku pomiędzy cząsteczkami  aktywnymi produktu z powierzchnią wody, następuje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się produktu po całej jej powierzchni ze względu na specyficznie niskie napięcie powierzchniowe koncentratu. Ta metoda rozproszenia jest opisana jako „micelogeniczna”.

 

W praktyce, specjalna mieszanka oleista jest rozpylana na powierzchni wody, która ma być dezodoryzowana, gdzie jej cząsteczki szybko się rozkładają, rozpraszając się na całej powierzchni, w postaci bardzo małych hydrofobowych cząstek oleistych (dyspersja micelarna).

Te mikrocząstki, powoli, lecz stopniowo, uwalniają się ze specjalnych aktywnych cząsteczek neutralizujących, które oddziałują i eliminują cząstki powietrza złowonnego, podczas ich odparowywania z wody.

Podstawowe właściwości systemu :

 1. mieszanka hydrofobowa, nierozpuszczalna w wodzie;
 2. niska gęstość, wysoka zdolność utrzymywania się na wodzie;
 3. działanie blokujące piany, na powierzchni zbiorników i basenów;
 4. bardzo wysoka reaktywność w stosunku do wszystkich głównych cząsteczek złowonnych;
 5. mieszanka składająca się z naturalnych olejów roślinnych, o biodegradowalności ponad 90%;
 6. niskie ciśnienie pary, wysoka trwałość, długa żywotność i bardzo niskie zużycie produktu;

Pobierz informacje dotyczące produktu:

LagunAir®

Opis technologii

Film

 

Poznaj przykład zastosowania:

Zbiornik wody procesowej – osadnik

 

Technologia Biothys MicroTec®

MicroTec®, to system uzyskiwania suchej aktywnej pary („mgły”). Aktywna para uwalniania jest z łatwo parującej cieczy zawierającej ExAir® przy rozpylaniu sprężonym powietrzem przez dysze Venturiego. System ten w skuteczny i permanentny sposób neutralizuje uciążliwości zapachowe ze źródeł powierzchniowych, takich jak hale, pryzmy, sortownie, obiekty składowania osadów poprodukcyjnych, ściekowych, itp.

 

Pozwala on zaimplementować aktywne inhibitory nieprzyjemnych zapachów na określonej przestrzeni.

Sterownik umożliwia zaprogramowanie czasu i harmonogramu sekwencji propagacji aktywnych cząsteczek, które kontrolowane dodatkowo mogą być  przez stację pogodową lub lub wiatrowskaz (opcjonalnie).

 

Podstawowe właściwości systemu :

 • pozwala na usuwanie uciążliwości zapachowych z dużych obszarów;
 • technologia nie generująca hałasu;
 • możliwość nieprzerwanej pracy w systemie 24-godzinnym;
 • łatwa instalacja;
 • nie zużywa wody;
 • preparat przyjazny środowisku;

 

Pobierz informacje dotyczące produktu:

System MicroTec

Film